pl en cz

Reklamace - LPP S.A.

Oznamuji vám, že při výrobě produktu, který jsem si zakoupil/a, nebyly dodrženy principy a hodnoty, ve které věřím. Jsem přesvědčen/a, že by všichni zaměstnaci oděvního průmyslu měli pracovat v bezpečném prostředí a měla by jim být vyplácena důstojná mzda, která pokryje jejich potřeby. Ostatně je to tak zakotveno v konvenci Mezinárodní organizace práce č. 17 z 10. června 1925 o odškodnění pracovních úrazů i ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Ta v článku č. 23, odstavce č. 3 říká: Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti a která by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany.

Před odesláním reklamace je nutné uvést následující data
Značka
Majitel značky LPP S.A.
Adresa společnosti ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk
Typ zboží
Příčina reklamace
Moje pocity
Moje požadavky
Datum 28.01.2023
Jméno osoby uplatňující nárok na reklamaci
E-mail osoby uplatňující nárok na reklamaci
Země
Pro potvrzení přepište následující text